Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr POPW/4/1.2

Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania dotyczącego dostawy oprogramowania niezbędnego do zarządzania procesami produkcji, zakupów surowców i magazynowania w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BESTER SKLEJKI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza […]

Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr POPW/3/1.2

Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania na realizację działań związanych z udziałem przedsiębiorstwa w targach zagranicznych, które odbędą się w dniach 14.01.2019 – 20.01.2019 Międzynarodowe Targi Mebli i Wyposażenia Wnętrz – IMM Kolonia w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BESTER […]

Zapytanie ofertowe nr POPW/3/1.2 – IMM Kolonia 2019

Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na usługi w zakresie działań związanych z udziałem przedsiębiorstwa w targach zagranicznych w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BESTER SKLEJKI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 […]

Bester Sklejki zrealizował projekt „Wdrożenie strategii wzorniczej”

Informujemy, iż firma BESTER SKLEJKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zrealizowała projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020  Działanie 1.4 Wzór na konkurencję pt. „Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa BESTER SKLEJKI w skutek wdrożenia strategii wzorniczej” W wyniku realizacji projektu firma BESTER SKLEJKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wdrożyła rekomendacje wskazane w strategii […]

Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr POPW/1/1.2

Informacja o wynikach postępowania ofertowego – realizacja usług doradczych w zakresie zarządzania produkcją, organizacji i optymalizacji, w celu dopasowania działań spółki do wymagań producentów dla Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. K. BESTER SKLEJKI Sp. z o.o. Sp. k. przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania na realizacji usług doradczych w zakresie zarządzania produkcją, […]

Zapytanie ofertowe nr POPW/1/1.2 – usługi doradcze – zarządzanie produkcją oraz organizacji optymalizacji

Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na usługi doradcze w zakresie zarządzania produkcją oraz organizacji i optymalizacji, w celu dopasowania działań spółki do wymagań producentów w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BESTER SKLEJKI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś […]