Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/1.3.1/BESTER

Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/1.3.1/BESTER

Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego na dostawę środka trwałego tj. ekonomizer do pieca (1 szt.)

w ramach projektu pn. „WDROŻENIE TECHNOLOGICZNEJ INNOWACJI PROCESOWEJ WYTWARZANIA SKLEJKI PRZEZ FIRMĘ BESTER SKLEJKI SP. Z  O. O. SP. K.” realizowanego w ramach Oś priorytetowa 1, Działanie 1.3, Poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0034/20.

Załączniki:

  1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/1.3.1/BESTER.