Internacjonalizacja z Funduszy UE

Internacjonalizacja z Funduszy UE

Informujemy, iż firma Bester Sklejki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0070/17

pt. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BESTER SKLEJKI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH”

Głównym celem projektu jest Cel główny projektu jest osiągnięcie poziomu wartości przychodów ze sprzedaży produktów na rynki zagraniczne na poziomie 20% do roku 2020

Wartość projektu: 817.025,49 PLN
Dofinansowanie z UE : 494.960,00 PLN