Informacja o udziale w projekcie Go to Brand

Informacja o udziale w projekcie Go to Brand

Bester Sklejki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa realizuje projekt pn. „Rozszerzenie działalności eksportowej firmy Bester Sklejki na rynkach perspektywicznych”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Celem projektu jest:
– promowanie komponentów meblowych ze sklejki profilowanej
– wzrost rozpoznawalności produktów firmy oraz samej firmy dzięki podejmowanym działaniom marketingowym i sprzedażowym na arenie międzynarodowej
– wprowadzenie produktu na nowe rynki
– zwiększenie przychodów w wyniku internacjonalizacji działalności firmy na rynkach perspektywicznych
– określenie potencjalnych kontrahentów/grup odbiorców na rynkach zagranicznych oraz zbadanie ich oczekiwań i potrzeb
– określenie popytu na oferowane przez Wnioskodawcę produkty na rekomendowanych rynkach zagranicznych.

Planowanym efektem jest  poszerzenie działalności eksportowej firmy Bester Sklejki na rynkach perspektywistycznych i znalezienie minimum 6 nowych kontrahentów zza granicy.

Wartość projektu 223 600 PLN
Wkład Funduszy Europejskich 134 160 PLN