Dotacja na kapitał obrotowy dla Bester Sklejki

Dotacja na kapitał obrotowy dla Bester Sklejki

BESTER SKLEJKI jest beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. W ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy uzyskała dofinansowanie na realizację Projektu POPW.01.05.00-18-0109 pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp.k.”

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Realizacja projektu „Dotacja na kapitał obrotowy dla Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp.k.” umożliwi utrzymanie działalności gospodarczej oraz utrzymanie
i zapewnienie miejsc pracy.

Kwota dofinansowania wynosi 284767.47 PLN, w tym wkład UE wynosi 284767.47 PLN.
Okres realizacji projektu: 01.07. – 30.09.2020