Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR POPW/10/1.2

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR POPW/10/1.2

Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania na realizację usługi doradztwa w zakresie przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron oraz aplikacji internetowych na rynek niemiecki i szwajcarski w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BESTER SKLEJKI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 INTERNACJONALIZACJA, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0070/17

Załączniki:

  1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr POPW 10/1.2