Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr POPW/4/1.2

Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania dotyczącego dostawy oprogramowania niezbędnego do zarządzania procesami produkcji, zakupów surowców i magazynowania w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BESTER SKLEJKI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza […]