Pracownia Projektowania Mebli, ASP we Wrocławiu – współpraca

Pracownia Projektowania Mebli, ASP we Wrocławiu – współpraca

Wraz z rozpoczęciem I semestru 2020/2021 Bester Sklejki podjęło współpracę z II Pracownią Projektowania Mebli, Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.  Studenci, pod opieką dr hab. Stanisława Figiela (prof. uczelni) i mgr Magdaleny Kasprzycy (asystent), uczą się projektowania mebli oraz wybranych elementów wyposażenia wnętrz. W Pracowni tej, kładzie się nacisk na właściwe rozumienie zasad konstrukcji oraz logicznego łączenia różnorodnych materiałów występujących w meblarstwie.

Aby przybliżyć studentom kwestie pracy ze sklejką, nasza Firma dostarczyła komponenty sklejkowe do prac warsztatowych oraz udostępniła bazę modeli 3D kształtek. W oparciu się na bibliotece modeli Bester Sklejki, studenci realizują swoje projekty semestralne. Mamy nadzieję w przyszłości zaprezentować efekty ich pracy.