Narodowe Forum Muzyki, Wrocław

Miejsce realizacji: plac Wolności 1, 50-071 Wrocław
Data realizacji: 2019-03-28

Realizacja dla: Vank
Rok: 2015
820 szt. kubełków