Elektromontaż, Katowice

Realizacja dla: Bejot
Miejsce realizacji: Słoneczna 50, 40-135 Katowice
Data realizacji: 2015
30 szt. kubełków