ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące usługi doradztwa w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na rynek niemiecki z gotowymi produktami.

Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na usługi doradztwa w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na rynek niemiecki z gotowymi produktami w ramach projektu...