Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR POPW/10/1.2

Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania na realizację usługi doradztwa w zakresie przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron oraz aplikacji internetowych na rynek niemiecki i szwajcarski w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BESTER SKLEJKI NA […]

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR POPW/9/1.2

Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania na realizację usługi doradztwa w zakresie przygotowania do certyfikacji – rynek niemiecki, w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BESTER SKLEJKI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza […]

Zapytanie ofertowe nr POPW/9/1.2 dotyczące usługi doradztwa w zakresie przygotowania do certyfikacji – rynek niemiecki.

Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi doradztwa w zakresie przygotowania do certyfikacji – rynek niemiecki, w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BESTER SKLEJKI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 […]

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POPW/10/1.2 dotyczące realizacji usług w zakresie: przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, projektowania stron oraz aplikacji internetowych na rynek niemiecki i szwajcarski

Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi doradztwa w zakresie: przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron oraz aplikacji internetowych na rynek niemiecki i szwajcarski, w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BESTER SKLEJKI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH” realizowanego w […]

Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR POPW/8/1.2

Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania na realizację usługi doradztwa w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na rynek niemiecki z gotowymi produktami, w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BESTER SKLEJKI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH” realizowanego […]

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące usługi doradztwa w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na rynek niemiecki z gotowymi produktami.

Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na usługi doradztwa w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na rynek niemiecki z gotowymi produktami w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BESTER SKLEJKI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska […]

Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr POPW/7/1.2

Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania na realizację usługi doradztwa w zakresie tworzenia regulaminów współpracy, kontraktów/umów handlowych, gwarancji produktowych na rynek niemiecki i szwajcarski, w ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BESTER SKLEJKI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego […]