ZAPYTANIE OFERTOWE NR POPW/10/1.2 dotyczące realizacji usług w zakresie: przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, projektowania stron oraz aplikacji internetowych na rynek niemiecki i szwajcarski

Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi doradztwa w zakresie: przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron oraz aplikacji internetowych na rynek niemiecki i...

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące usługi doradztwa w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na rynek niemiecki z gotowymi produktami.

Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na usługi doradztwa w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na rynek niemiecki z gotowymi produktami w ramach projektu...